Logo PSP Żdżary

News

Zdalne nauczanie uczniów cz.II

19.03.2020

Klasa V

Język polski - w załączniku

/_portals_/new.pspzdzary.nowemiasto.pl/CKFiles/Temat_z_j._polskiego_kl.V.docx

/_portals_/new.pspzdzary.nowemiasto.pl/CKFiles/stopniowanie_przymiotnikow_kl_V.odt

Matematyka - w załączniku (należy wkleić do zeszytu)

/_portals_/new.pspzdzary.nowemiasto.pl/CKFiles/matematyka_klasa_V_cz.I.pdf

/_portals_/new.pspzdzary.nowemiasto.pl/CKFiles/matematyka_klasa_V_czII.pdf

Język angielski- w załączniku (wydruki z załączników wkleić do zeszytu) oraz tematy:

1. The SuperFriends - komiks. str. 69, przeczytać komiks oraz wypisać i przetłumaczyć nieznane słówka w zeszycie. Do zrobienia w zeszycie zadanie 6 (ułóż zdania ze stopniem wyższym przymiotnika oraz słowem THAN), zadanie 7 ( wstaw właściwy przymiotnik w stopniu najwyższym)
2. The Coldest Place on Earth- praca z tekstem - przeczytać tekst str.70 i wypisać oraz przetłumaczyć nieznane słówka do zeszytu, do zrobienia zadanie 2 (wybierz właściwą odpowiedź na podstwie przeczytanego tekstu)
3. Describing a photo - opis zdjęcia. str. 71, przeczytać tekst z zadania 7, wypisać i przetłumaczyć nieznane słówka, do zrobienia zadanie 7 (zdecyduj czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe na podstwie przeczytanego tekstu), zadanie 8 (w zeszycie odpowiedz na pytania na podstawie tekstu)  DLA CHĘTNYCH: OPISZ ZDJĘCIE Z ZADANIA 9 WZORUJĄC SIĘ NA OPISIE Z ZADANIA 7.
4.Praca z tekstem: National Parks. str. 72, przeczytać tekst str.72 i wypisać oraz przetłumaczyć nieznane słówka do zeszytu, do zrobienia zadanie 2 (dopasuj dzieci do odpowiednich zdjęć), zadanie 3 (wpisz w zdania właściwie imię dziecka na podstawie przeczytanego tekstu)
5. Revision - powtórzenie unitu 5. str. 73,74, do zrobienia: 1. wybierz właściwy opis obrazka. 2. uzupełnij zdania formą przymiotnika w st. wyższym oraz THAN, napisz czy zdania są prawdziwe czy fałszywe. 3. napisz w zeszycie prawdziwe zdania w stopniu wyższym przymiotnika. 4. napisz pytania ze stopniem najwyższym przymiotnika w zeszycie. 1,2.3/74 polecenia w języku polskim
 
oraz z ćwiczenia 1,2/ 28, 3,4,5/29, 1,2/ 30, 1/31 (W RAZIE TRUDNOŚCI PROSZĘ O WYKONANIE PODSTAWOWYCH ZADAŃ TAKICH JAK PRZECZYTANIE TEKSTÓW ORAZ WYPISANIE I PRZETŁUMACZENIE SŁOWNICTWA)

Geografia - przeczytać tematy:

1. Pogoda a klimat, w zeszycie wyjaśnić pojęcia POGODA, KLIMAT, ŚREDNIA ROCZNA AMPLITUDA POWIETRZA, ROCZNA SUMA OPADÓW,  w ćwiczeniu 1,2.3.4/ 61/63
2. Strefy klimatyczne i krajobrazowe, w zeszycie wypisać strefy klimatyczne, wyjaścić pojęcie STREFY KRAJOBRAZOWE i krótko je opisać, w ćw. 1,2,4/ 65,66
3. W wilgotnym lesie równikówym i w lesie strefy umiarkowanej, w zeszycie porównać krajobrazy lasu równikowego oraz liściastego i mieszanego, wypisać obszary występwania tych lasów na podstwie mapy z podręcznika, w ćw. 2,3,5,6/ 68,70.
 

Biologia - opracować tematy ze str. 102-105 o budowie i funkcjach łodygi, wypisać w zeszycie funkcje łodygi i jej przekształcenia, wykonać polecenia z ćwiczenia dotyczące tego tematu, osoby biorące udział w konkursie Ekotest powinny rozwiązać archiwalne testy ze strony internetowej.

Historia - przeczytać 2 kolejne tematy z podręcznika oraz wykonać zadania z ćw. do tych tematów.
 
Technika - Wykonać pracę techniczną związaną z Świętami Wielkanocnymi. Może być stroik, karta świąteczna. Zostawiam Wam pewną dowolność z jakiego materiału chcecie, możecie ją wykonać. 

Wychowanie fizyczne -ćwiczenia mięśni brzucha jako przygotowanie  do sprawdzianu z tzw. brzuszków. w ciągu 30 sekund wykonać  jak największą liczbę skłonów tułowia z leżenia do siadu.

Plastyka - 1. Wykonać ozdobę wielkanocną, 2. Wykonać pracę plastyczną, format A3 pt. "Wiosna" - plakatówka lub akryle.

 

Klasa VI

Technika

W związku ze słabymi wynikami z ostatniego sprawdzianu, z trudnego działu Rysunek Techniczny uczymy się do jego poprawy i utrwalamy materiał od strony 40 do 52.Dodatkowo wykonujemy pracę techniczną związaną ze Świętami Wielkiej Nocy. Może to być stroik, karta świąteczna.       

Wychowanie fizyczne

Przygotować się do sprawdzianu z brzuszków na czas. Wykonać jak najwięcej skłonów z leżenia do siadu w ciągu 30sekund.     

Biologia

Opracować temat ze stron 119-130 dotyczący ptaków.

 • Wypisać w zeszycie cechy ptaków oraz ich przystosowania do lotu

 • Wykonać polecenia z ćwiczeń dotyczące tego tematu

 • Wykonać pracę na kartonie A3 dotyczącą budowy piór lub budowy jaja. Technika dowolna.

 • Osoby biorące udział w konkursie EkoTest powinny rozwiązywać testy archiwalne ze strony internetowej

Matematyka

1. Temat nr 3 z podręcznika " Odczytywanie informacji z diagramów" - zadania od 1 do 6 plus zadania sprawdzające plus zadania zeszyt ćwiczeń z tego tematu.

2. Temat nr 4 z podręcznika "Wykresy" - zadania od 1 do 7 plus zadania sprawdzające plus zeszyt ćwiczeń z tego tematu.

W razie trudności z jakimś zadaniem uczniowie pomijają to zadanie.

 

Język polski

Lekcja 1.

Temat: Zagadkowa podróż wyobraźni.

(Podręcznik str. 191)

1) Zapoznaj się z informacjami na temat artysty Marcina Kołpanowicza

http://tadeo-art.pl/galeria/artysci/KOLPANOWICZ-Marcin/99

2)Przyjrzyj się obrazowi  i odpowiedz na pytania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, str. 190.

Lekcja 2.

Temat: Czy na pewno wszyscy widzimy to samo?

(Podręcznik str. 192)

1) Przeczytaj tekst „Siła wyobraźni. Jednorożec. Zegarynek i… Mona Lisa” - Podręcznik str. 192.

2) Odpowiedz na pytania nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 – Podręcznik str. 192-193.

3)  Czy wszyscy widzimy to samo? - prezentacja przykładów złudzeń optycznych.

https://kobieta.onet.pl/zdrowie/psychologia/zludzenia-optyczne-co-tu-widzisz-quiz/k7sp4rp

Lekcja 3.

Temat: Jak zobaczyć dźwięki i zrozumieć język muzyki?

(Podręcznik str. 193-197)

1) Odszukaj w słowniku języka polskiego lub w internecie znaczenia słowa MAESTRO. Jakimi cechami powinna się, Twoim zdaniem, odznaczać tak nazwana osoba?

2) Przeczytaj tekst „Tam, gdzie mieszka Muzyka” A. Klonow – Podręcznik str.  193.

3) Przepisz do zeszytu NOWĄ WIADOMOŚĆ (Wyrazy dźwiękonaśladowcze).

4) Odpowiedz na pytania nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – Podręcznik str. 196

5) Wysłuchaj utworu Józefa Haydna i odpowiedz na pytanie 11  str. 197 (Dla chętnych)

http://muzykotekaszkolna.pl/kanon/joseph-haydn-45-symfonia-fis-moll-pozegnalna/

Lekcja 4.

Temat: Ech, muzyka, muzyka…

(Podręcznik str. 198-200)

1) Odczytaj informację ze str. 198

3) Wykonaj kartę pracy

Karta pracy

Ludzie muzyki

Przyporządkuj definicje do terminów.

 

Ludzie muzyki

 

 

Choreograf

 

Śpiewak, muzyk lub tancerz, który sam wykonuje dany utwór.

 

Chór

Opracowuje układy taneczne w balecie, musicalu, operze i innych widowiskach muzycznych.

 

Solista

Tworzy utwory muzyczne, dbając o harmonię dźwięków, melodię i rytm.

 

Tencerze

Kieruje wykonaniem utworu muzycznego przez orkiestrę lub chór. 

 

Orkiestra

Zespół śpiewaków, którzy wspólnie wykonują utwór muzyczny.

 

Aranżer

Wieloosobowy zespół muzyków, którzy grają na różnych instrumentach.

 

Autor tekstów, tekściarz

Ludzie, którzy za pomocą kroków, ruchów i gestów opowiadają jakąś historię i wyrażają uczucia.

 

Kompozytor

Odpowiada za całokształt projektu muzycznego. Decyduje między innymi o wyborze utworów i ich wykonawców. Nadzoruje poszczególne etapy prac.

Producent muzyczny

Osoba odpowiedzialna za techniczne opracowanie utworu i nagranie dźwięku.

Realizator dźwięku

Pisze piosenki lub utwory kabaretowe.

Dyrygent

Przystosowuje utwór do warunków, w których zostanie on wykonany, na przykład opracowuje go na inny niż przewidziano w oryginale instrument, głos lub zespół.

2) Odpowiedz na pytania nr: 1, 2, 3, 4, 7 - Podręcznik str. 200

Lekcja 5.

Temat: Czy łatwo wzbudzić w ludziach zachwyt?

(Podręcznik str. 201-203)

1) Odszukaj w encyklopedii lub w internecie, jak wygląda róg myśliwski.

2) Zapoznaj się z fragmentem filmu „Pan Tadeusz” https://www.youtube.com/watch?v=35r8qKXjgRA

2) Odczytaj fragment „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza – Podręcznik str. 201.

3) Odpowiedz na pytania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 -Podręcznik str. 203.

3) Karta pracy:

Karta pracy

Koncert Wojskiego

1. Uporządkuj punkty planu koncertu Wojskiego.

□ Oklaski słuchaczy.

□ Echo i muzyka.

□ Historia łowów opowiedziana dźwiękami rogu.

□ Pierwsze dźwięki muzyki.

□ Opis rogu Wojskiego.

□ Odgłosy zwierząt.

□ Zdziwienie strzelców.

 

2. Co się działo, gdy Wojski zaczynał grać na rogu? Wpisz w puste miejsca podane wyrażenia. Pamiętaj o zachowaniu właściwej kolejności.

odgłosy zwierząt, zdziwienie strzelców, echo i muzyka, oklaski słuchaczy, historia łowów opowiedziana dźwiękami rogu

 

            Dźwięki rogu

Wywołane obrazy

1. Pierwsze dźwięki rogu

 

 

2. Drugie zadęcie w róg

 

3. Gra na rogu po raz trzeci

 

 

Lekcja 6-7.

Temat: Jak mówimy, jak piszemy? Trudne głoski nosowe.

(Podręcznik str. 204-207; Zeszyt ćwiczeń str. 89-94)

1)Zapoznaj się z PRZYPOMNIENIEM – informacjami dotyczącymi głosek nosowych – Podręcznik str. 204.

2) Wykonaj ćwiczenia nr : 1, 2, 3, 4 – Podręcznik str. 204-205.

3) Przepisz NOWĄ WIADOMOŚĆ do zeszytu – Podręcznik str. 205.

4) Wykonaj ćwiczenia nr: 5, 6 – Podręcznik str. 206.

5) Przepisz NOWĄ WIADOMOŚĆ do zeszytu – Podręcznik str. 206.

6) Wykonaj ćwiczenia nr: 7, 8, 9, 10, 11 – Podręcznik str. 206-207.

7) Wykonaj zadania z „Zeszytu ćwiczeń” str. 89-94.

Lekcja 8-9.

Temat: Jak napisać opowiadanie twórcze.

(Podręcznik str. 216-218; Zeszyt ćwiczeń str. 133-136)

1) Zapoznaj się z informacjami na temat opowiadania twórczego – Podręcznik str. 216-217.

2) Odpowiedz na pytania nr: 1, 2, 5, 7- Podręcznik str. 218.

3) Wykonaj zadania z „Zeszytu ćwiczeń” str. 133-136.

Lekcja 10-11.

Temat: Gdzie mieści się wyobraźnia?

(Podręcznik str. 219-221)

1) Przepisz do zeszytu NOWĄ WIADOMOŚĆ – Podręcznik str. 220.

2) Zapoznaj się z informacjami o autorze – Podręcznik str. 219.

3) Odczytaj wiersz Z. Herberta „Pudełko zwane wyobraźnią”. Zastanów się,  jakie środki poetyckie zastosował poeta w wierszu?

4) Odpowiedz na pytania nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12(dla chętnych)- Podręcznik str. 221.

5) Wyjaśnij znaczenia związków wyrazowych:

mieć bujną wyobraźnię, rozwinąć skrzydła wyobraźni, widzieć oczyma duszy.

6) Karta pracy.

Karta pracy

Kunszt poezji

Uzupełnij tabelę przykładami środków poetyckich zastosowanych w utworze Zbigniewa Herberta Pudełko zwane wyobraźnią oraz wyjaśnij funkcję, jaką pełnią one w utworze.

 

Środek poetycki

Przykład z wiersza

Funkcja w utworze

Epitet

 

 

 

 

 

Porównanie

 

 

 

 

 

Ożywienie

 

 

 

 

 

Przenośnia

 

 

 

 

 

Proszę o dokończenie czytania lektury „Hobbit, czyli tam i z powrotem.” , autor -J. R. R. Tolkien oraz przygotowanie się do zagadnień dotyczących treści książki  „Spotkanie z lekturą” – Podręcznik str. 210

Zachęcam również do korzystanie ze stron proponowanych przez MEN, które wspomagają edukację własną. Poniżej zamieszczam pomocne  linki, dzięki którym powtórzycie,  usystematyzujecie Waszą wiedzę:

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty5

https://lektury.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

Proszę również śledzić ramówkę telewizyjną TVP Kultura. Stacja ta będzie emitowała adaptację lektur szkolnych. Informacje można uzyskać na stronie PSP Żdżary lub https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt ze mną poprze mail: kaczmarczykagnieszka@wp.pl

Język angielski

/_portals_/new.pspzdzary.nowemiasto.pl/CKFiles/zbior_zadń_język_angielski_dla_kl._VI.docx

Geografia

Tematy do wpisania w zeszycie plus notatka:

1.  Przemysł i usługi we Francji.

 • w zeszycie: wyjaśnić pojęcie PRZEMYSŁ i podać kilka przykładów różnych działów przemysłu, krótko scharakteryzować nowoczesny przemysł we Francji, wyjaśnić pojęcie USŁUGI

 • w ćwiczeniu 1,2,4 str. 69,70

2. Energetyka w Europie.

 • w zeszycie wyjaśnić skąd czerpie się energię elektryczną oraz pojęcia ŹRÓDŁA ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE, podać przykłady i krótko scharakteryzować rodzaje elektowni,

 • w ćwiczeniu 1,3,4 str. 73,74

Klasa VII

Geografia

Tematy 1, 2, 3,4,5,6 do napisania w zeszycie plus notatki:

1. Zmiany w polskim przemyśle.

 • w zeszycie: wyjaśnić pojęcie PRZEMYSŁ i wypisać jego sekcje, wyjaśnić na czym polegała restrukturyzacja przemysłu i podać jej skutki

 • w ćwiczeniu: 1,2,3,4/84,85

2. Energetyka.

 • w zeszycie: wyjaśnić pojęcia ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ I NIEODNAWIALNEJ, wypisać i krótko schrakteryzować typy elektrowni cieplnych.

 • w ćwiczeniu: 1,2,3/86,87

3. Gospodarka morska.

 • w zeszycie: wypisać największe porty morskie w Polsce i rodzaje towarów w nich przeładowywanych

 • w ćwiczeniu: 1,2,3/86,87

4. Powtórzenie rozdziału 4.

 • w ćwiczeniu : od 1 do 4/ 90,91

5. Rodzaje usług. Transport i łączność.

 • w zeszycie: wyjaśnić pojęcie USŁUGI oraz wypisać i krótko scharakteryzować rodzaje transportu

 • w ćwiczeniu: 1,2,6/ 92,94

6. Turystyka.

 • w zeszycie: wyjaśnić pojęcie TURYSTYKA oraz wypisać walory przyrodnicze i kulturowe poszczególnych regionów Polski wraz z przykładami obiektów wpisanymi na listę UNESCO

 • w ćwiczeniu: 2,5/ 95,96

Język angielski

/_portals_/new.pspzdzary.nowemiasto.pl/CKFiles/Zagadnienia_dla_kl._VII_język_angieski_.docx

Biologia

Opracować tematy ze stron 195-207 dotyczące budowy, funkcjonowania, higieny i chorób oka i ucha.

 • Przerysować do zeszytu schemat oka i podpisać elementy jego budowy

 • Przerysować do zeszytu schemat ucha i podpisać elementy jego budowy

 • Zrobić notatkę na temat higieny oka i ucha.

 • Wykonać polecenia z ćwiczeń dotyczące tego tematu

 • Osoby biorące udział w konkursie EkoTest powinny rozwiązywać testy archiwalne ze strony internetowej.

Matematyka

Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedna niewiadomą. Załączniki: 1, 2, 3 

Do wykonania zadania: 1/93, 3/93, 5/94, 6/94, 1/95, 2/95 według załączonych wzorów.

Dla ucznia z orzeczeniem Karta pracy ze wzorem rozwiązania, a także możliwość wyboru dowolnych przykładów z zadanych dla pozostałych uczniów.

Informatyka

1. Wykonaj pracę, którą rozpoczęliśmy na lekcji. W programie Power Point przygotuj slajdy tematyczne, minimum 20. Temat pracy: „Chcę żyć w świecie wolnym od epidemii koronawirusa. Dlaczego i jak zakłócono normalność?”

2. Zadbaj o ciekawe animacje i przejścia slajdów.

3. Jeśli nie masz edytora grafiki, wykonaj pracę w edytorze tekstu.

Fizyka

/_portals_/new.pspzdzary.nowemiasto.pl/CKFiles/FWD_Materialy_z_Fizyki_klasa_VII.zip

Klasa VIII

Biologia

Opracować temat ze stron 111-115 dotyczące nieantagonistycznych zależności między gatunkami.

 • Zrobić notatkę o mutualizmie

 • Zrobić notatkę o komensalizmie

 • Wykonać polecenia z ćwiczeń dotyczące tego tematu

 • Osoby biorące udział w konkursie EkoTest powinny rozwiązywać testy archiwalne ze strony internetowej

 • Wyjaśnić pojęcia: mimikra i mimetyzm

 Geografia

Tematy  1,2,3 do napisania w zeszycie plus notatki:

 1.Tornada i cyklony tropikalne w Ameryce Północnej

- W zeszycie: wyjaśnić jak powstaje tornado i cyklon oraz jakie są ich skutki

- w ćwiczeniu 1,2,3,4,5 str. 50,51

2. W Amazonii.

 - w zeszycie: hasłowo opisać środowisko przyrodnicze Amazonii oraz piętra lasu równikowego, wyjaśnić na czym polega gospodarcza eksploatacja Amazonii i jakie są jej skutki

- w ćwiczeniu: 1,2,3,4 str.53,54

3. Ludność Ameryki

- w zeszycie: wymienić grupy etniczne zamieszukujące Amerykę oraz krótko opisać migracje na tym kontynecie.

- w ćwiczeniu: 1,2,3,4 str. 57, 58

Język angielski

/_portals_/new.pspzdzary.nowemiasto.pl/CKFiles/Zagadnienia_dla_kl._VIII_język_angielski.docx

Informatyka

1. Wykonaj pracę, którą rozpoczęliśmy na lekcji. W programie Power Point przygotuj slajdy tematyczne, minimum 20. Temat pracy: „Chcę żyć w świecie wolnym od epidemii koronawirusa. Dlaczego i jak zakłócono normalność?”

2. Do prezentacji z zakładki Wstawianie dodaj video lub dźwięk. Np. nagraj wywiad z członkiem rodziny i wstaw do prezentacji. Dźwięki nagraj sam lub wykorzystaj te pliki, które masz na komputerze.

3. Jeśli nie masz edytora grafiki, wykonaj pracę w edytorze tekstu.

Fizyka

/_portals_/new.pspzdzary.nowemiasto.pl/CKFiles/FWD_Materialy_z_Fizyki_klasa_VIII.zip

Matematyka

Do wykonania zadania z Podsumowania działu z podręcznika strony: 117 – 120.

Masz do wyboru dowolne zadania. Jeśli wykonasz wszystkie poprawnie otrzymasz cenę celującą. Więc próbuj, warto zrobić jak najwięcej. Jeśli zrobisz mniej, wtedy jak zawsze praktykujemy na lekcji zbierzesz punkty, które finalnie dadzą Ci ocenę.

1. Przypomnij sobie wszystkie poznane wzory (lekcja podsumowująca w zeszycie)

2. Przeanalizuj wysłane w załącznikach zadania, spróbuj dokończyć rozwiązania, według podanego toku myślenia.

Dyrektor Zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.