Logo PSP Żdżary

Rys historyczny szkoły

Do lat 60-tych, jak w całym kraju, tak i w Żdżarach, brakowało samodzielnej szkoły z odpowiednią liczbą sal lekcyjnych, zapleczem sportowym, sprzętów i środków dydaktycznych.

Nauka szkolna w Żdżarach odbywała się w lokalach kilku budynków.

W roku 1964 funkcję kierownika Szkoły Podstawowej w Żdżarach objęła p. Maria Woźniak.

Był to czas, kiedy wydatki na inwestycje szkolne zajmowały czołowe miejsce w budżecie powiatu rawskiego i kiedy całe społeczeństwo świadczyło na rzecz Społecznego Funduszu Budowy Szkół.

Pani Maria Woźniak, wykorzystując sytuację, niezwłocznie  przystąpiła do budowania nowego obiektu szkolnego.

W 1966 roku oddano nowy budynek. Na barki p. Marii Woźniak spadło również jego wyposażenie i urządzenie.

Do pracy włączył się Komitet Rodzicielski, nauczyciele, uczniowie mieszkający w pobliżu szkoły i cała społeczność lokalna.

Nowo oddana placówka była wzorcowa: nowoczesna, bardzo dobrze wyposażona w środki dydaktyczne, posiadała salę gimnastyczną, boisko i piękne obejście.

W szkole był gabinet stomatologiczny, biblioteka i pracownia techniczna.

Działały w niej wszystkie możliwe organizacje: Harcerstwo, Zuchy, Polski Czerwony Krzyż, Szkolna Kasa Oszczędności, Spółdzielnia Uczniowska, koła: sportowe, artystyczne i przedmiotowe.

Uczniowie odnosili sukcesy w różnych dziedzinach na wszystkich szczeblach.

Szkoła spełniała nie tylko funkcję dydaktyczną ale też kulturalną. Społeczność lokalna przychodziła na seanse filmowe, na spotkania z aktorami,  na tak zwane odczyty z ludźmi kultury, na przedstawienia i bale.

W kilka lat później szkole przybył jeszcze jeden obiekt sportowy. Z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego, p Józefa Hulli, przy wielkim zaangażowaniu społeczeństwa, z części parku  powstało  boisko ,,dolne” z bieżnią, skocznią i trybunami.

Do obwodu szkolnego należały wówczas: Żdżary, Wał, Promnik i Wierzchy.

Pani Maria Woźniak stanowisko dyrektora piastowała do sierpnia 1972 roku.

Od września 1972 roku dyrektorem szkoły została p. Anna Olborska.

W roku 1973 weszła w życie Reforma Oświaty, w myśl której, nastąpiło obniżenie stopnia organizacyjnego szkół w Jankowicach, Rokitnicy, Rudkach, Zalesiu i w Strzałkach.

W Żdżarach powstała Szkoła Zbiorcza skupiająca dzieci i młodzież z klas IV –VIII.

Niemały trud musiała ponieść nowa p. dyrektor Anna Olborska, by sprawnie dokonać zmian w strukturze szkolnictwa na naszym terenie.

W szkole wprowadzono system dwuzmianowy dla dubeltowych klas starszych, a młodsze klasy I - III zostawione były w budynkach szkół, które stały się filiami Zbiorczej Szkoły w Żdżarach.

Pani Anna Olborska kierowała szkołą do 31 sierpnia 1984 roku.

Z dniem 1 września 1984 roku funkcję dyrektora przejęła ponownie p. Maria Woźniak, p. Anna Olborska objęła stanowisko wicedyrektora.

30 sierpnia 1991 roku p. Maria Woźniak przeszła na emeryturę, nowym dyrektorem szkoły została p. Zofia Sarnecka.

Pomimo wielu trudności związanych z wielkimi przemianami ekonomiczno-politycznymi w Polsce,p. Zofia Sarnecka starała się utrzymać, a nawet stale poprawiała i unowocześniała zastaną bazę dydaktyczną i materialną.

We wrześniu 2000 roku wprowadzona została następna reforma szkolnictwa powołująca gimnazja. W jej wyniku zostały zlikwidowane punkty filialne i wszystkie młodsze klasy przeniesiono do szkoły w Żdżarach. Uczyły się tu dzieci w klasach 0 – VI.

Pani Dyrektor wygospodarowała w budynku nowe pomieszczenia, aby pomieścić uczniów. Części górnego korytarza i swój jeden pokój zaadaptowała na sale lekcyjne.

Szkoła zmieniła nazwę na Publiczną Szkołę Podstawową w Żdżarach.

Na miejscu działki szkolnej zrobiono duży plac zabaw dla dzieci.

Jednym z większych przedsięwzięć szkoły było rozpoczęcie w 2001 roku procesu nadania szkole imienia.

W głosowaniu, społeczność, na Patronkę Szkoły wybrała bł. Franciszkę Siedliską.

Najistotniejszym argumentem było to, że dokładnie w tym miejscu gdzie stoi budynek szkoły był klomb kwiatowy przed dworkiem Siedliskich. W tym miejscu rosły kiedyś kwiaty, które cieszyły oczy Błogosławionej, a teraz w latach i mądrości rosną dzieci, którym z pewnością  towarzyszy  i oręduje za nimi w niebie.

Ponieważ na Uroczystość Nadania Szkole Imienia szkoła pozyskała wielu sponsorów, p. Dyrektor środki przeznaczone na ten cel z organu prowadzącego szkołę wykorzystała na malowanie budynku i wykonanie chodnika z kostki do i wokół szkoły.

Dnia 23 listopada 2001 roku Zarząd Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą pozytywnie ustosunkował się do propozycji nadania szkole imienia.

Odtąd na pieczęci szkoły widnieje imię i nazwisko Patronki, a pełna nazwa szkoły brzmi: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Franciszki Siedliskiej w Żdżarach.

Dnia 15 czerwca 2002 roku odbyła się wielka Uroczystość Nadania Szkole Imienia.

Od tej pory szkoła ma także swoje symbole: sztandar i hymn.

Autorem hymnu szkoły jest rodak tej ziemi b-p Józef Zawitkowski.

Wielkim zaszczytem dla szkoły są błogosławieństwa Ojca Świętego Jana Pawła II, Prymasa Polski Józefa Glempa, Przeora Jasnej GóryMariana Lubelskiego nadesłane z tej okazji.

Szkoła posiada również list gratulacyjny Prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego.

Od 1 września 2005 roku dyrektorem szkoły został p. Mariusz Dziuba.

Kontynuował on dzieło swych poprzedników.

W 2014 roku w szkole powstał nowy oddział przedszkolny dla 3,4 i 5-latków.

            W roku szkolnym 2014/2015 dyrektorem szkoły została p. Katarzyna Kucharska.

Troską p. Dyrektor było poprawienie standardu sal lekcyjnych, to jest ich unowocześnienie i doposażenie w nowe – multimedialne -  środki dydaktyczne.

Od lipca 2015 roku funkcje dyrektora szkoły objęła p. Marzanna Olborska.

Niemały trud przypadł p. Marzannie Olborskiej w związku z nową Reformą Szkolną, która zlikwidowała gimnazja.

W związku z powrotem klasy VII i VIII należało przygotować odpowiednią bazę w postaci dodatkowych sal lekcyjnych.

Dzięki swojej operatywności i zaradności p. Olborska wygospodarowała i urządziła nowe sale lekcyjne.

            Każdy z kolejnych dyrektorów dbał, aby szkoła mogła sprostać  zmianom w szkolnictwie, reformom i mogła nadal niezmiennie funkcjonować w bardzo dobrej kondycji.

            Szkoła to nie tylko budynek, ale przede wszystkim to jej administratorzy, nauczyciele i uczniowie.

Ta placówka zawsze miała szczęście do najlepszej kadry.

Nauczyciele na miarę czasów i związanych z nimi potrzeb, zawsze wspierali każdego dyrektora. Sami też podejmowali wiele inicjatyw, w trosce o wszechstronny rozwój uczniów.

Swoimi talentami służą w środowisku.

Jest to wspaniały dowód głębokiej troski tutejszej szkoły o poziom nauki i rozwój kultury w środowisku. Jest to także przykład dla wychowanków jak żyć dla innych.

            Szkoda, że nikt nie pokusił się, aby wyliczyć procent absolwentów szkoły legitymujących się wyższym wykształceniem. Liczba najlepiej świadczyłaby o szkole w Żdżarach.

Wśród absolwentów szkoły jest profesor chemii, są doktoranci nauk humanistycznych i pracownicy wszelkich profesji: lekarze, nauczyciele, księża, prawnicy, żołnierze, projektanci, muzykolodzy, ekonomiści, informatycy, absolwenci akademii wychowania fizycznego, graficy….

                        Obecnie, od 1 września 2019 roku, dyrektorem szkoły jest p. Paweł Rek.

Pan Dyrektor przedstawił piękną wizję szkoły, snuje plany jej rozbudowy i zaplecza sportowo-rekreacyjnego.

HYMN SZKOŁY

Patronko nasza, Matko Siedliska

Tyś taka żdżarska, taka nam bliska

młodości naszej przyjmij pieśń

chwała Ci Matko, chwała i cześć.

Chcemy chlubą być Ojczyzny

radością szkoły i domu

tylko okaż się patronką

tylko Matko nam dopomóż.

Patronko nasza, Matko Siedliska

Tyś taka żdżarska, taka nam bliska

młodości naszej przyjmij pieśń

chwała Ci Matko, chwała i cześć.

 

Dyrektor Zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.