Logo PSP Żdżary

News

Zdalne nauczanie uczniów cz.I

19.03.2020

Klasa I

Zgodnie z Państwa prośbą przesyłam  pisemnie  wytyczne do pracy  w domu:

- nauka  wiersza o tematyce wiosennej (każde dziecko otrzymało inny wiersz);

- nauka  na pamięć tekstów  piosenek na Dzień Patrona Szkoły (ksero);

-doskonalenie techniki czytania- wybór dowolnej lektury(bajka lub krótkie opowiadanie);

- wykonanie ilustracji do przeczytanej przez ucznia lektury-łączenie różnych technik plastycznych;

-wykonanie na konkurs plastyczny  KARTY  WIELKANOCNEJ  (termin do 27.03.2020r.);

-wykonanie modelu zegara z przygotowanych i rozdanych dzieciom przez nauczyciela elementów;

-podręcznik polonistyczno-społeczny cz.2 s.26;

-ćwiczenie polonistyczno-społeczne cz.2 s.26 i 27;

- ćwiczenie matematyczno-przyrodnicze cz.2 s.22 i 23;

- zeszyt do kaligrafii s.52 i 53;

- praca domowa w zeszytach przedmiotowych;

- utrwalanie wiadomości z języka angielskiego.

Dzieci. które były nieobecne  w szkole  mają nadrobić zaległości i uzupełnić materiał w ćwiczeniach.

Istnieje możliwość zabrania ze szkoły podręczników i ćwiczeń – SZKOŁA JEST OTWARTA.

Zajęcia komputerowe

Do zrobienia kolejna lekcja w podręczniku=zeszycie ćwiczeń z informatyki

SERDECZNIE POZDRAWIAM MOICH UCZNIÓW –WYCHOWAWCA KL.I

Klasa II

Materiały do samodzielnej pracy w domu:
1. Przeczytać wybraną książkę, którą mamy w domu. Płynnie nauczyć się czytać trzech stron.
2. Utrwalać rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki, wyszukać po 10 w tekście poznanych czytanek.
3. Ćwiczyć dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100. Ułożyć dwadzieścia przykładów typu: 32+14=;56-16= itp.i obliczyć je.
4. Utrwalać tabliczkę mnożenia i dzielenie liczb w zakresie 30.
5. Ułożyć sześć zadań z treścią do działań:
3x7=
5x5=
3x2=
18:2=
20:10=
30:3=
6. Wykonać dowolną techniką ilustrację do baśni Kopciuszek.
 
Prace pisemne wykonujemy w zeszytach przedmiotowych.
Język angielski
Uczniowie mogą zrobić resztę ćwiczeń z zeszytu ćwiczeń z rozdziału 4 oprócz sluchanek, nauczyć się czytać  BOB AND OLLY z końca rozdziału oraz wykonać ćwiczenia online do naszego podręcznika na stronie http://elt .oup.com/student/goldsparks/cc=ch&selLanguage=en.
Zajęcia komputerowe
Na zajęcia komputerowe uczniowie mają wykonać kolejną lekcję z podręcznika do zajęć komputerowych. 
 

Klasa III

 1. Nauczyć się na pamięć wiersza o wiośnie na konkurs recytatorski

 2. Wykonać kartkę wielkanocną na konkurs plastyczny

 3. Wykonać polecenie z domkiem z ćwiczeń polonistyczno-społecznych ze strony 46

 4. Praca z lekturą „Afryka Kazika”

 • Napisać w zeszycie metryczkę książki

 • Napisać opowiadanie o wybranej przygodzie

 • Napisać swoją wymarzoną przygodę w Afryce

Zajęcia komputerowe

Do zrobienia kolejna lekcja w podręczniku=zeszycie ćwiczeń z informatyki

Język angielski

Wykonać resztę ćwiczeń z zeszytu ćwiczeń z rozdziału 4 oprócz słuchanek, ćwiczyć liczenie od 1 do 100, nauczyć czytać się komiks z końca rozdziału CHARLIE AND CHERRY oraz słuchać piosenki I WANT TO BUY AN ELEPHANT z podręcznika rozdział 4, robić zadania ze strony internetowej do naszego podręcznika http://elt .oup. com/student/goldsparks/?cc=ch&selLanguage=en.

Klasa IV

Plastyka

1.Wykonaj dekorację bożonarodzeniową.

2. Namaluj pracę plastyczną pt. ,,Wiosna” .format A3 Zastosuj barwy czyste, -akryle lub plakatówka.

Język polski

 1. Proszę utrwalić pojęcia z lekcji: legenda, dramat, wydarzenia realistyczne i fantastyczne.

 2. Utrwalić słownik teatralny (podręcznik –str. 188+ zeszyt)

 3. Odmienić przez osoby we wszystkich możliwych czasach czasowniki:        ,, bawić się ”, ,,zasnąć” – w l. poj. , ,, liczyć”, ,,ugotować  ”  - w l. mn.  

 4. Powtórzyć wiadomości po dziale IV(podręcznik –str. 195 i wykonać (Bartek i Kacper- w miarę możliwości  )test  z podręcznika str.-196-198 )

 5. Czytać nadal ,,Baśnie” H. Ch. Andersena.

 6. Przeczytać baśńCh.Perraulta,,Kopciuszek”-podr.str.200-205

 7. Odpowiedzieć na pytania pod tekstem :1, 2, 5- ustnie, 3- pisemnie (Julek),  4 –pisemnie-wszyscy

 8. Wykonać karty pracy

 9. Wykonać ćwiczenia w,, Zeszycie ćwiczeń’’ (te, które pozostały niezrobione) do tematów : czasownik, przymiotnik, przysłówek, rzeczownik pisownia ,,nie” z różnymi częściami mowy.

 10. Uzupełniać zeszyt lektur i zeszyt pracy dodatkowej –zgodnie

Przyroda

 1. Powtarzaj zagadnienia do pracy klasowej o układach:

- pokarmowym

- krwionośnym

- oddechowym

- szkieletowym

- nerwowym

- rozrodczym

Tematy te były dokładnie omówione na zajęciach i wielokrotnie powtarzane ( str. 84-106)

 1. W zeszycie napisz temat: ,, Choroby, którymi można się zarazić. Choroby przenoszone drogą oddechową”. Przeczytaj informacje w podręczniku   str. 119 - 120, napisz krótką notatkę do zeszytu.

Język angielski

 1. Naucz się odmiany czasownika havegoti użycia tego czasownika w zdaniach oznajmujących, przeczących i pytających – jest to tabelka, którą pisaliśmy w zeszycie.

 2. Zapamiętaj słownictwo z ćwiczenia 1 str. 75.

 3. Naucz się poprawnie czytać tekst ,, Tomek and friends” str. 76 na ocenę.

 4. W zeszycie zapisz temat ,, Thisis my dog”. Possesiveadjectives.

my – mój

your – twój

his – jego

her – jej

its – jego

our – nas

your -wasz

their – ich

Przepisz do zeszytu ćwiczenie 2 str. 80 i w kółko zakreśl właściwy wyraz.

Matematyka

Przypomnij sobie poznane cechy podzielności liczb przez: 2, 3, 4, 5, 10.

1. Znajdź wśród podanych liczb liczby pierwsze: 3, 14, 80, 5, 11, 100, 19, 28.

Uzupełnij zdanie: Liczby pierwsze mają tylko ………….. dzielniki.

2. Znajdź wśród podanych liczb liczby złożone, a następnie wypisz jakie mają dzielniki: 3, 6, 12, 7, 17, 27, 66, 5.

3. Wykonaj rozkład na czynniki pierwsze podanych liczb: 12, 24, 65, 100, 125, 250, 88, 96.

4. Znajdź NWD par liczb 12 i 28, 50 i 150.

5. Wykonaj zadania z ćwiczeń: zadanie 3/41, zadanie 4/42

Informatyka

 1. Powtórz poznane pojęcia z zeszytu i książki.

 2. Przygotuj krzyżówkę z wybranych przez siebie pojęć.

Narysuj jak na lekcji kwadraty do wpisywania pojedynczych literek w programie Paint. Jeśli nie masz programu wykonaj pracę na kartce.

W edytorze tekstu zapisz hasła do krzyżówki.

Technika

Nauczyć się nazywać i rozpoznawać znaki drogowe z podręcznika ze strony37-41 (ostrzegawcze, zakazu, nakazu, wybrane informacyjne).

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia mięśni brzucha

- przygotowanie do sprawdzianu tzw. brzuszków. W ciągu 30 sekund wykonać jak największą liczbę powtórzeń skłonów tułowia z leżenia do siadu

 

 

Dyrektor Zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.